Consultaties

 • Consultaties verlopen steeds op afspraak. Deze worden bij voorkeur via deze link online gemaakt.
 • Als u met meerdere personen komt, gelieve dan ook meerdere afspraken te boeken.
 • Voor kleine ingrepen of een gynaecologisch onderzoek neemt u best even telefonisch contact op: dit om samen een rustig, geschikt moment te zoeken.
 • Kom tijdig op uw afspraak. Annuleer tijdig een afspraak zo nodig.

Huisbezoeken

 • Huisbezoeken worden voorbehouden voor ernstig zieke en minder mobiele patiënten.
 • U dient hiervoor telefonisch contact op te nemen op 09/258 2737, bij voorkeur voor 12 uur.
 • Er kan voor huisbezoeken geen vast tijdstip gegeven worden. Het huisbezoek zal worden uitgevoerd door de arts die op dat moment het best beschikbaar is.

Voorschriften en attesten

 • Deze kunnen enkel opgemaakt worden tijdens een consultatie en kunnen niet worden aangevraagd via telefonische weg.

Bespreken resultaten

 • Probeer hiervoor op consultatie te komen: dit is de beste manier om een resultaat goed en grondig te bespreken. Er is ruimte voor alle vragen en er kan meteen een behandelplan uitgewerkt worden.
 • We wensen tijdens een consultatie onze aandacht bij de patiënt voor ons te houden en vragen beleefd om het aantal telefonische oproepen te beperken.
 • Resultaten van (kleine) bloedonderzoeken kunnen bij de secretaresse worden opgevraagd. Als er geen afwijkingen zijn, kan zij dit meteen communiceren. In het andere geval zal zij de aanvragende arts laten terugbellen of u vragen om langs te komen.