Als huisarts willen we onze patiënten in alle fasen van het leven de best mogelijke zorg bieden, volgens de laatste kennis van de wetenschap. Wij blijven ons steeds verder bijscholen om kwaliteitsvolle geneeskunde te verlenen. We werken in een groepspraktijk, wat wil zeggen dat we allen op de hoogte zijn van de patiëntendossiers. Er is ook wekelijks overleg tussen alle artsen.

Om deze kwaliteit van zorg nog te versterken zullen we in de nabije toekomst evolueren naar een multidisciplinaire groepspraktijk, waarbij zal worden samengewerkt met een psycholoog en diëtist.